Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Od poniedziałku 7 września rozpocznie się demontaż torowiska tramwajowego przy ul. 1 Maja w Zgierzu. To część prac prowadzonych na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Łąkowej. Możliwe, że demontaż będzie miał wpływ na ruch samochodowy w tym rejonie, przed 7 września pojawi się jeszcze szczegółowa informacja nt. utrudnień.

To prace przygotowawcze związane z projektem modernizacji infrastruktury tramwajowej. Przypomnijmy - pod koniec sierpnia władze Zgierza podpisały umowę dotyczącą remontu kolejnego odcinka linii tramwajowej nr 45 - od Kuraka do placu Kilińskiego. Miasto zabezpieczyło na ten cel 12,5 mln zł ze środków własnych, jednocześnie trwają starania o pozyskanie dofinansowania zewnętrznego.