W dniu 15 października br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi st. bryg. Grzegorz Janowski – Łódzki Komendant Wojewódzki PSP spotkał się z Panem dr. hab. Maciejem Sibińskim, prof. PŁ z Katedry Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych Politechniki Łódzkiej celem zawarcia umowy eksperckiej z dziedziny: Ratownictwo techniczne - infrastruktura energetyczna.

Dzięki nawiązaniu takiej współpracy kierujący działaniem ratowniczym z terenu woj. łódzkiego uzyskają dodatkową możliwość konsultowania podejmowanych decyzji podczas działań ratowniczo - gaśniczych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji fotowoltaicznych tak popularnych w ostatnim czasie w Polsce.

Dotychczas, Pan Maciej Sibiński stanowił wsparcie merytoryczne i pełnił rolę konsultanta dla zespołu łódzkiego komendanta wojewódzkiego, który opracował „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z instalacjami fotowoltaicznymi (PV)”. Opracowanie zawiera informacje istotne z punktu widzenia bezpiecznego i efektywnego prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych podczas pożarów i miejscowych zagrożeń w których strażacy mają do czynienia właśnie z mikro instalacjami PV lub farmami fotowoltaicznymi.