Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Zgierz

Zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia terapii z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne, utworzenie i doposażenie placu zabaw, a także kursy oraz szkolenia dla nauczycieli – a wszystko to aby wesprzeć rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.

W przedszkolach działających przy zespołach szkół specjalnych w Głownie i Aleksandrowie Łódzkim oraz przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu realizowany jest projekt „Równe szanse i możliwości - rozwój powiatowych przedszkoli”, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.

W ramach przyznanych środków w placówkach odbywają się zajęcia m.in. z zakresu terapii integracji sensorycznej, logopedii, komunikacji alternatywnej AAC (metoda porozumiewania używana zamiast mowy), terapii ręki, terapii metodami Tomatisa (wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem, zaburzeniami mowy i koncentracji) oraz Masgutowej (dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym), EEG Biofeedback, a także animaloterapii.

Projekt zakłada również doskonalenie zawodowe nauczycieli, w formie szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne, w tym: programy multimedialne, sprzęt komputerowy oraz urządzenia do diagnostyki i treningów, które pozwalają analizować poczucie ułożenia ciała w przestrzeni oraz ćwiczyć równowagę, czas reakcji na bodźce, a także zachowanie i stabilność u dzieci w różnych sytuacjach. Dodatkowo w SOSW powstaje nowoczesny plac zabaw.

Całkowita wartość projektu do blisko 1,5 mln zł. Ponad 1,2 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pozostała kwota to wkład własny powiatu.


Artykuły promocyjne

Powiat Zgierz: Wszystko zaczyna się od przedszkola