grafika pixabay.com (domena publiczna)

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Terminy określa Zarządzenie Nr 22/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji do klas czwartych oddziałów sportowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zaświadczenie lekarskie)
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. w godz. 8:00-15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-15:00

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy czwartej oddziału sportowego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

 3. Przeprowadzenie testów sprawności
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 12 kwietnia 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 13 czerwca 2023 r. do 16 czerwca 2023 r.

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 19 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 18 kwietnia 2023 r. do 21 kwietnia 2023 r. w godz. 8:00-15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 19 czerwca 2023 r. do 22 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-15:00

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 24 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 23 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 22/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji do klas siódmych oddziałów dwujęzycznych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 20 marca 2023 r. do 24 marca 2023 r. w godz. 8:00-15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-15:00

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy siódmej oddziału dwujęzycznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 marca 2023 r. do 5 kwietnia 2023 r.
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 5 czerwca 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

 3. Przeprowadzenie testów predyspozycji językowych
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 12 kwietnia 2023 r. godz. 14:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 14 czerwca 2023 r. godz. 14:00

 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 17 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 20 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

 5. Składanie dokumentów – kopii świadectwa promocyjnego do klasy siódmej i potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: od 23 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-15:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: od 23 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. w godz. 8:00-15:00

 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00
  Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 czerwca 2023 r. do godz. 14:00

Na podstawie Zarządzenia Nr 22/VIII/2023 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas czwartych oddziałów sportowych i klas siódmych oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2023/2024.

Szczegółowych informacji udzielają także zgierskie szkoły podstawowe.

Źródło: Urząd Miasta Zgierza